مشخصات پایگاه اسکان نیر

مشخصات پایگاه اسکان نیر

ستاد اسکان نوروزی  آموزش و پرورش منطقه نیر

خيابان امام خميني -  ميدان معلم - تلفن : 32653265

مسئول ستاد اسکان:  بمانعلی دهقان نیری ، حامد فاضلی

مدارس : مهدیه ، گاریزات -    حضرت زهرا (س) شهر نیر

 

 

                       

           

 

 

آدرس کوتاه: