مشخصات پایگاه اسکان ابرکوه

مشخصات پایگاه اسکان ابرکوه

پایگاه اسکان نوروزی فرهنگیان آموزش و پرورش ابرکوه

آدرس : ابركوه - بلوار امام خميني (ره) - اداره آموزش و پرورش     

تلفن : 03532820551

***********************************

مسئول ستاد : 

جانشین ستاد:

مسئول روابط عمومی ستاد :

مسئول بازرسی ستاد :

 

***********************************
نقشه شهرستان ابرکوه

***********************************

 

لیست مدارس مجری طرح اسکان نوروزی درشهرستان ابرکوه

 

لیست مدارس طرح اسکان

ردیف

نام آموزشگاه

آدرس

تلفن مستقیم مدارس

1

ابن سینا

سنگ فتح آباد

32825307

2

ابوذر

خیابان نظامیه

32826421

3

امام خميني(ره)

خیابان دادگستری

32822420

4

امام صادق (ع)

خیابان نظامیه

32830517

5

امام علی (ع)

بلوار امام رضا (ع)

32826373

6

بعثت

خیابان نظامیه

32828777

7

دبیرستان زينب

خیابان امامزاده

32822725

8

سيدجمال الدين

خیابان نظامیه

32822402

9

شاهدشهیدآدمی

سنگ فتح آباد

32822022

10

شاهدشهیدحقدوست

خیابان نسفی مسجد بیرون

32822132

11

شهدا

خیابان سعدی

32822505

12

شهیده روحی

خیابان شهید صیاد شیرازی

32822097

13

شهيدصافي

میدان بسیج

32822581

14

شهيدمحمودفلاح زاده

بلوارجمهوری کمربندی

32822306

15

عصمت

خیابن ابوذر

32823013

16

علامه طباطبائي

بلوار امام رضا (ع)

32822800

17

فاطمیه

خیابان سعدی

32828393

18

فولادگر

خیابان نسفی

32822194

19

مهدیه

بلوارجمهوری کمربندی

32823700

20

هنرستان كاردانش فجر

بلوارجمهوری کمربندی

32822225

 

 

 

آدرس کوتاه: