مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه شهید رجایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه شهید رجایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ؛مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت:حرکت ما باید در مسیر سند تحول بنیادین و اجرایی نمودن محورهای هفتگانه بیانه گام دوم  باشد و در این مسیر باید عالمانه و خالصانه گام برداریم.
"عباسعلی دانافر" افزود واژه بسیج مقدس است و در این راه باید برای وحدت، همدلی و وفاق و انسجام هرچه بیشتر در بین همکاران تلاش کنیم.
گفتنی است در این مراسم از زحمات "حسین حاج یوسفی" تقدیر و "حمید رضا ایمانی" به عنوان فرمانده پایگاه شهید رجایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد معرفی شد.
آدرس کوتاه :