مدیر کل آموزش و پرورش با دانش آموز معلول جسمی حرکتی دیدار کرد

عباسعلی دانافر مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با دانش آموز معلول جسمی حرکتی" امیر حسین زارع "دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، در این دیدار که معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل و جمعی از همکاران حضور داشتند از نزدیک درجریان پیشرفت تحصیلی، وضعیت خانوادگی و مشکلات جسمی دانش آموز قرار گرفتند.

دانش آموز " امیر حسین زارع " نیز صحبت هایی پیرامون مشکلات، انتظارات و توانمندی های خود نمود .

 

 

آدرس کوتاه: