مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد برای تسلیت به دیدار فرمانده سپاه الغدیر رفت

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به همراه جمعی از همکاران و به نمایندگی از فرهنگیان استان، با حضور در سپاه الغدیر استان یزد ضایعه شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی را به سرهنگ پورشمسی فرمانده سپاه استان تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش  به همراه جمعی از همکاران با حضور در سپاه الغدیر استان یزد ضایعه شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی را به سرهنگ پورشمسی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد تبریک و تسلیت گفت.

 

آدرس کوتاه :