عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان از پیشکسوت فرهنگی استان

مدیر کل آموزش و پرورش استان از " محمد علی وزیری" پیشکسوت فرهنگی استان عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، " عباسعلی دانافر" به همراه جمعی از معاونین و همکاران از" محمد علی وزیری" پیشکسوت فرهنگی و رسانه استان عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت .
گفتنی است وی به علت نارسایی قلبی عصر دیروز در بیمارستان بستری شد.

 

آدرس کوتاه :