عیادت از دو زوج فرهنگی ناحیه یک یزد

مدیرکل آموزش و پرورش از بیماران فرهنگی در ناحیه یک یزد عیادت کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مدیرکل آموزش و پرورش  ابتدا به نصرت آباد رفت و در منزل زوج فرهنگی منوچهری و نمیرانیان از آنان عیادت نمود .

"احمد شیرزاد" سپس به عیادت علی محمد مقامیان و طاهره عارف نیا رفت که چندین سال است که این زوج فرهنگی نیز به علت بیماری در منزل بستری هستند

شیرزاد دراین دو عیادت ضمن دلجوئی و احوالپرسی از همکاران پیشکسوت ، سلامتی کامل آنان را ازخداوند متعال مسئلت کرد

دراین عیادت ها عبدالحمید صابری رئیس آموزش وپرورش ناحیه یک یزد نیز حضور داشت .

آدرس کوتاه: