ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر باحضورمدیرکل برگزارشد

مدیرکل آموزش و پرورش :همه باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا همگان بدانند که آموزش و پرورش اولویت اول جامعه است .

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر،ششمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان اشکذر با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، امام جمعه اشکذر و رستاق، فرماندار و سایر اعضا در سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد.

در این نشست که دراواخر هفته گرامیداشت دولت برگزارگردید ، حجه الاسلام طالبیان و دلاوری امام جمعه اشکذر و رستاق درسخنانی ضمن تشکر از زحمات دست اندر کاران امرتعلیم و تربیت این شهرستان به برخی از مشکلات حوزه دینی و تربیتی مدارس پرداختند.

در ادامه این نشست مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت : همه باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم تا همگان بدانند که آموزش و پرورش اولویت اول جامعه است

"عباسعلی دانافر" در ادامه متذکر گردید که نباید به آموزش و پرورش بی توجه باشیم و بی توجهی به آموزش و پرورش دامن آحاد جامعه خواهد شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت که مسئولین با اجرای تدریجی این سند می توانند اهداف آموزش و پرورش را اجرایی کنند.

دانافر رویکرد نظام آموزشی را تربیت دانش آموزانی درشان جمهوری اسلامی دانست و افزود : رویکرد حاکمیت پرورشی و فرهنگی درمدارس ،تفویض اختیار به مدارس و مدرسه محوری،تربیت دانش آموزان چند بعدی مطابق ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین و مشارکت پذیری از شاخص های اصلی برای عمل کردن به سند تحول بنیادین است.

لازم به ذکر است در این نشست "محمد علی الیاسی" مدیر آموزش و پرورش اشکذر به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه این مدیریت پرداخت و سپس هرکدام از اعضا مسائل و نقطه نظرات آموزشی و پرورشی مورد توجه این شهرستان را مطرح نمودند.

آدرس کوتاه: