سفر معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به یزد

شرکت دریادواره شهدای سوادآموزی ، حضور درنشست شورای پشتیبانی سوادآموزی استان و بازدید از فعالیت های سوادآموزی از مهمترین برنامه های سفر معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به استان یزد بودبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش دراین سفر" علی باقرزاده  " ابتدا از  فعالیت های سوادآموزی استان شامل : کلاس سوادآموزی اتباع خارجی ، کلاس سوادآموزی نابینایان ، اجرای طرح آموزش ICDL به سوادآموزان بازدید کرد و درادامه به عیادت سه عضو معلول یک خانواده رفت که به عنوان سه چهره شاخص سوادآموزی استان معرفی شده اند  .
حضور درجلسه کاری با کارشناسان سوادآموزی شهرستانها ومناطق 14 گانه استان ، شرکت درجلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی استان ، برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بافق و سخنرانی در یادواره شهدای سوادآموزی استان در شهرستان بهاباد از جمله برنامه های این سفر دو روزه بود .
گفتنی است دراجرای طرح آموزش ICDL ، امسال 200 سوادآموز یزدی با استفاده از یک کلاس سیار که با تجهیز یکدستگاه اتوبوس تشکیل شده در کلاس های آموزش کامپیوتر شرکت کرده اند .
همچنین یک آموزش دهنده نابینا با تشکیل یک کلاس 6 نابینای دیگر را آموزش داده است .، دربحث اتباع نیز امسال 100 کلاس سوادآموزی با شرکت افزون بر1 هزا رو 200 نفر دراستان تشکیل شده است .

آدرس کوتاه: