نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

فعالیت های مدارس استعدادهای درخشان تخصصی است

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: فعالیت هایی که در مدارس استعداد های درخشان انجام می شود تخصصی است، بنابراین مدیریت و نوع تدریس در این مدارس نیز باید تخصصی باشد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبيل، حسین شجاعی در جمع مدیران مدارس استعدادهای درخشان و اعضای شورای معاونین استان اظهاركرد: یکی از مهمترین برنامه ها  و وظایف این مرکز اجرای  طرح شهاب در همه مدارس و در تمامی پایه ها و تحت پوشش قرار دادن صد در صدی دانش آموزان در سال های آینده است.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با بیان اینکه شیوه های مختلفی در ارتباط با پرورش استعدادهای برتر در دنیا وجود دارد تصريح كرد : دو شیوه بسیار متداول جداسازی و تلفیقی بیشتر از شیوه های دیگر مورد اقبال قرار گرفته است، که در موازات همدیگر عمل می کنند.

وي خاطرنشان كرد : مدارس استعدادهای درخشان یکی از نمونه های عملی شیوه جداسازی و طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر( شهاب) نیز نمونه بارزی از شیوه تلفیقی می باشند.

شجاعی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جداسازی صورت می گیرد افزود : رسیدگی توامان به نیازهای جسمی و روحی دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان با توجه به ویژگی های خاص این دانش آموزان جزو ضروریات  می باشد .

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان برگزاری بیست و چهار مرحله کنگره قرآنی سمپاد و نیز اجرای طرح فراگیر قرآنی و برنامه ریزی برای اجرای المپیادهای ورزشی ویژه این مدارس را از جمله راه کارهای توجه به نیازهای مختلف جسمی و معنوی دانش آموزان این مدارس دانست.

شجاعی بابیان اینکه مدارس استعدادهای درخشان براساس پنج پایه استوار می باشد ادامه داد: گزینش و ورودی مناسب دانش آموزان، فضای مناسب فیزیکی، تجهیزات و امکانات مناسب آموزشی ، پرورشی ، تحقیقی وپژوهشی ، نیروی انسانی مناسب که هم از نظر علمی توان زیادی داشته باشد و هم از نظر برقراری مهارت ارتباطی قوی و نیرومند پنچ ركن اساسي مدارس استعدادهای درخشان مي باشد.

وي از تدوین آیین نامه مدارس استعدهای درخشان خبر داد وگفت: بزودی این آیین نامه در صحن شورای آموزش و پرورش به تصویب خواهد رسید.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اضافه کرد: برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش و در دوم آذر 93 شورای آموزش و پرورش کلیات نظام هدایت استعدادهای برتر را تصویب کرد.

آدرس کوتاه: