نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

سوادآموزی یکی ازراه های بهره وری وتوانمندسازی نیروی انسانی مولد جامعه می باشد

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت : سوادآموزی یکی ازراه های مهم افزایش بهره وری وتوانمندسازی نیروی انسانی مولد جامعه می باشد .

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از نهضت سواد آموزي، علی باقر زاده درجمع روسا وکارکنان سوادآموزی استان  خراسان رضوی برآینده پژوهی وتوجه به نیازهای آینده جامعه دربرنامه های سوادآموزی تاکید کرد، افزود: آینده پژوهی و توجه به توانمندسازی در تمامی سطوح جامعه باید دنبال شده و نقش و تاثیر عملکرد نهضت سوادآموزی در بهبود نرخ جذب بی سوادان به کلاس های درس، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای معیشت اجتماعی مورد بررسی وتوجه صاحبنظران قرار گیرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تاکید بر این که نیروی انسانی عامل اصلی توسعه قلمداد می شود، تصريح كرد : توانمند سازی نیروی انسانی از طریق افزایش آگاهی و سواد را موجب بهره وری و حصول اقتصاد مقاومتی در این حوزه خواهد شد.

وي افزود : باید نگرش نسبت به تولید، مصرف،کار، نظم وانضباط وصداقت واستقامت درکار که رفتار وسبک زندگی را تشکیل می دهد مورد توجه قرار گیرد.

باقرزاده با تاکید براین که الگوهای شهروندی ورفتاری باید در جامعه دنبال شود افزود: متد علمی و بینش عالمانه یکی از مهمترین مواردی است که باید در کار و زندگی و در حوزه ی آموزش و به خصوص سواد آموزی باید مورد توجه قرارگیرد .

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شکوفایی اقتصادی کشور را بر محور اقتصاد دولتی ، مشارکت مردمی در تعاونی ها وفعالیت بخش خصوصی استوار دانست و گفت: سوادآموزی یکی از مهمترین راه های افزایش بهره وری نیروی مولد جامعه در حوزه های مختلف می باشد.