رئيس مركز سنجش وزارت آموزش‌ و پرورش:

بهبود مديريت آموزشگاهي، ضامن بهره وري مدرسه است

 
رئيس مركز سنجش وزارت آموزش‌ وپرورش گفت: بهبود مديريت آموزشگاهي، ضامن بهره وري مدرسه است.

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان كرمان، عبدالرسول عمادي در همايش كارشناسان سنجش و ارزيابي ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان با بيان اينكه مديريت مدرسه، راهبردي ترين مديريت در آموزش و پرورش است، اظهاركرد: مديران مدارس بايد توانمند ترين مديران كشور باشند.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش‌ وپرورش از دانش آموزان به عنوان مهمترين سرمايه اجتماعي كشور نام برد و خاطر نشان كرد: نظام هاي آموزشي كه  بتوانند دانش و مهارت هاي زندگي را همزمان به دانش آموزان، آموزش دهند موفق هستند.

وي با بيان اينكه تفويض اختيار و حذف واسطه ها، باعث افزايش بهره وري در مدرسه مي شود، تصريح كرد: مدير مدرسه نبايد محصور شود و بايد در راستاي تحقق اهداف آموزشي و پرورشي و ايجاد نشاط و پويايي در مدارس، اختيارات به مديران مدارس تفويض شود تا مديران مدارس فقط مجري بخشنامه  هاي اداري نباشند.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش ‌وپرورش با بيان اين كه در نظام هاي آموزشي پيشرو، همه اختيارات به مدير مدرسه واگذار شده است، افزود: مدير مدرسه دركشور ما آنقدر محصور شده كه مفهوم مديريت آموزشگاهي تحقق پيدا نمي كند.

عمادي از ارزش ها، باور ها، ابزار ها، تكنيك ها، مهارت ها، مقررات و آداب  و رسوم به عنوان عناصراصلي فرهنگ نام برد و گفت: اكتسابي بودن فرهنگ، مهمترين خصيصه يك فرهنگ  است.

وي ماموريت و چشم انداز روشن، وجود راهبردهاي معين و داشتن برنامه عملياتي براي تحقق راهبرد ها را از ويژگي هاي مدارس بهره ور عنوان كرد و افزود: مدرسه ي بهره ور برنامه دارد و تحقق آن را رصد مي كند.

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش ‌وپرورش بيان كرد: وجود معلم با انگيزه و ماهر و دانش آموز شاد و علاقه مند، لازمه كلاس بهره ور هستند.

آدرس کوتاه: