رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

ثبت نام بيش از 13 ميليون 220 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام 13 ميليون و228هزار و 147 دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز خبر داد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديارچهاربند با بيان اينكه تاكنون 13ميليون و 228  هزار و 147 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 297 هزار و 282 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و582 هزار و 715 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و109 هزار و 357 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، 2 ميليون و172 هزار و 720 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 66 هزار و 73 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 880  هزار و 82 دانش آموز در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 11 و 9 دهم درصد در رشته رياضي، 30 و 1  دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5 دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 150 هزار و41  دانش آموز معادل 17 و 5 صدم درصد و در رشته كاردانش 143 هزار و 26 دانش آموز معادل 16 و 25 صدم درصد ثبت نام شده اند

آدرس کوتاه: