دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان با مسن ترین پیشکسوت فرهنگی استان

مدیر کل آموزش و پرورش با پیشکسوت فرهنگی " ملکه کشوری" از مسن ترین فرهنگی استان در هفته بزرگداشت مقام معلم دیدار کرد.

 

 

 

آدرس کوتاه: