دیدارمدیرکل آموزش و پرورش با امام جمعه موقت یزد

تاکید حجه الاسلام معزالدینی بر آموزش مهارت زندگی به دانش آموزان و تلاش معلمان برای انتقال فرهنگ یزدی به آینده سازانبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش حجه الاسلام معزالدینی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت وجایگاه اموزش وپرورش در تربیت نسل آتی گفت : توجه به آموزش مهارت های زندگی و پرهیز از آموزش تک بعدی دانش آموزان یک ضرورت است.
امام جمعه موقت یزد با یادآوری تلاش خانواده های یزدی برای آموزش مهارت های زندگی در گذشته گفت : بیشتر والدین درایام فراغت تابستانی فرزندان خود را به آموختن حرف و مهارت زندگی تشویق می کردند.
ایشان ضرورت حفظ فرهنگ یزدی  دردنیای مدرنیته امروزرایادآورشد و گفت : قرنها طول می کشد تا فرهنگی همانند فرهنگ یزد با ویژگی منحصر بفرد خود شکل بگیرد فلذا ایفای نقش معلمان یزدی در انتقال این فرهنگ بسیار مهم و اساسی است .
وی از معلمان خواست با انتقال سخت کوشی ، قناعت ، دینداری ، مورد اعتماد بودن که از شاخصه های فرهنگ یزدی است زمینه ای فراهم کنند تا با انتقال این فرهنگ ، از وارد شدن آسیب به آن جلوگیری شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز دراین دیدا از آموزش و پرورش به عنوان رکن جامعه پذیری یاد کرد و افزود : دستگاه تعلیم وتربیت مهمترین نقش را درانتقال فرهنگ هرجامعه دارد .
"دکترعباسعلی دانافر" اولویت های مدیریت آموزش وپرورش استان رابرشمرد و دراین راستا بر توجه به آموزش های مهارت های زندگی تاکید کرد .

آدرس کوتاه: