دومین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش‌ و پرورش در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد گفت : رویکرد آموزش و پرورش مهارت آموزی دانش آموزان است.

سید مصطفی آذرکیش در شورای آموزش ‌و پرورش استان یزد افزود: برای تحقق این هدف مهم که مورد تاکید دولت و نظام است نسبت به گسترش مدارس کار و دانش و فنی و حرفه ای اقدام های خوبی در سال های اخیر انجام گرفته اشت.

وی با اشاره به اینکه نیاز واقعی نسل جوان آموختن مهارت‌های زندگی و توانایی مقابله با چالش‌ های جامعه است، ادامه داد: برای اجرای اهداف نظام تعلیم و تربیت و اجتماعی شدن دانش آموزان طرح های مناسبی با همکاری فرهنگیان پیش بینی شده است.

این مسوول تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده 50 درصد دانش آموزان در مراکز کار و دانش و فنی و حرفه ای تحصیل کنند که باید برای تحقق آن در سطح کشور با همراهی مسوولان اقدام های لازم به عمل آید.

آذرکیش به اهمیت توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی به عنوان یک ضرورت و برنامه وزارت آموزش ‌و پرورش اشاره کرد و یادآور شد: برای حل اشتغال و تولید باید این فرهنگ در مدارس و بین دانش آموزان به عنوان ارزش گسترش یابد.

همچنین استاندار یزد گفت: دو عنصر مدرسه و خانواده نقش اساسی در نظام تعلیم و تربیت بر عهده دارند، باید با همکاری هم و در قالب برنامه های مدون وظایف خطیر را به درستی و در راستای اهداف کشور و نظام انجام دهند.

محمود زمانی قمی افزود: باید شیوه ها و روش های مختلف تعلیم و تربیت بدون حساسیت توسط نخبگان و دلسوزان بررسی و بر حسب نیاز کشور ، مردم و جوانان برنامه های درست اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه مدرسه و خانواده از جمله نهادی هستند که باید به تولید الگو برای نظام اسلامی بپردازند و از نظام صیانت کنند تاکید کرد: بهره گیری از افکار شهید مطهری (ره) و همچنین نخبگان نقش تعیین کننده ای در تحقق الگوسازی درست در جامعه دارند.

در این نشست که اعضای شوراهای آموزش و پرورش و پیشکسوتان و بازنشستگان حضور داشتند ، ارتقای منزلت شغل معلمی ، رسیدگی به حقوق فرهنگیان و توجه به مدارس فنی و حرفه ای و استثنایی مطرح شد.

آدرس کوتاه: