دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی دبیران فرهنگ و هنر استان

دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی دبیران فرهنگ و هنر استان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، گروه آموزشی فرهنگ و هنر استان با همکاری اداره تکنولوژی و گرههای آموزشی متوسطه در راستای اهداف کتب فرهنگ و هنر سه پایه و جهت توانمند سازی حرفه ایی دبیران فرهنگ و هنر استان دوره ضمن خدمت نو آوری و کارآفرینی برگزار گردید.

این دوره آموزشی در قالب چهار کارگاه عملی اوریگامی،گلیم بافی(هنرهای سنتی)،خوشنویسی و عروسک سازی(هنرهای نمایشی) طی 8 جلسه از سوی گروه آموزشی فرهنگ و هنر استان و با مدرسی همکاران فرهیخته و هنرمند در این رشته ها در محل پژوهشگاه آیت الله خاتمی ناحیه دو برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :