درخشش دانش آموزان یزدی در مسابقات جهانی اسکیت

دیانا عزیزی و سوفیا سلطان دلال مقام سوم و نهم جهان را دررشته اسکیت کسب کردند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد دانش آموزان دختریزدی که  به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات جهانی اسکیت که  در کشور فرانسه برگزار گردید ، خوش درخشیدند.

براساس این گزارش دیانا عزیزی دانش آموز سال دوم دبستان دخترانه سماء در ماده 800متر وسوفیا سلطان دلال دانش آموز سال چهارم دبستان دخترانه راضی 1در ماده 1000متر به ترتیب مقام سوم و نهم جهان را در این مسابقات  کسب نمودند.

این در حالی است که برای اولین بار در تاریخ اسکیت کشور ، مقام سوم جهانی این رشته به دست آمد .

 

 

آدرس کوتاه: