نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیراستاندار از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان

نشست گزارش عملكرد ستاد اجرايي خدمات سفر استان ويژه نوروز 95 در سالن شهيد منتظرقائم استانداري برگزار شد.