برگزاری کارگاه آموزشی اسکواش ویژه معلمان تربیت بدنی زن

کارگاه آموزشی اسکواش با حضور بیش از 50 نفر از معلمان تربیت بدنی زن در سالن تخصصی اسکواش مجتمع کوثر یزد ویژه معلمان تربیت بدنی استان برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش ستان یزد، رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش گفت : این کارگاه با هدف آشنایی  معلمان در این رشته با همکاری هیئت اسکواش برگزار گردید .

 " مصطفی خلیلی " ضمن بازدید از روند برگزاری کارگاه از استقبال پرشور همکاران در این کارگاه ابراز خرسندی نمود و افزود : اولویت بر نامه های معاونت تربیت بدنی کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از طریق برگزاری کارگاهها ی استانی و منطقه ای  جهت بروز رسانی و ارتقاء اطلاعات  همکاران و کیفیت بخشی به فرآیند آموزش درس تربیت بدنی می باشد .

آدرس کوتاه :