برگزاری همایش کوهپیمایی معلمان تربیت بدنی استان یزد به مناسبت بزرگداشت مقام معلم

همایش کوهپیمایی معلمان تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی استان به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزارشد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، همایش کوهپیمایی معلمان تربیت بدنی استان به مناسبت بزرگداشت مقام معلم با هدف تقویت ورزش و ایجاد نشاط و شادابی در بین فرهنگیان استان برگزارشد.

این کوهپیمایی با حضور دهقان معاون تربیت بدنی و سلامت  اداره کل اموزش و پرورش و  بیش از 250 نفر از معلمان تربیت بدنی وکارشناسان تربیت بدنی از سراسر استان در منشاد برگزار گردید.

" مصطفی خلیلی " رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان یزد برپایی این برنامه را در ایجاد روحیه همدلی در بین مربیان موثر دانست و افزود: تلاش می کنیم تا با توجه به امکانات موجود چنین برنامه هایی را برای سلامتی همکاران فعال خود در نظر بگیریم .

وی هدف از برگزاری این همایش ایجاد شادی و شورونشاط و انگیزه بین فرهنگیان دانست و افزود: در صدد هستیم این همایش ها در طول سال تحصیلی برای فرهنگیان و دانش آموزان برگزارکنیم.

 

 

 

 

آدرس کوتاه: