برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه 99-98

توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت اعلام شد؛
مرکز سنجش و پایش کیفیت برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه 99-98 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش‌ و پرورش استان یزد، مرکز سنجش و پایش کیفیت برنامه امتحانات نهایی کلیه رشته‌های تحصیلی دوره‌های متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای)، پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه در دی‌ماه سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸به شرح زیر اعلام کرد:
 
1 -پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه (روزانه، بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) ؛
 
۲-  سال سوم متوسطه رشته‌های نظری شیوه نیمسالی- واحدی (بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) ؛
 
٣-  سال سوم متوسطه رشته‌های فنی و حرفه‌ای ؛
 
۴-  دوره پیش‌دانشگاهی (بزرگ‌سالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد) ؛
 
برنامه امتحانات نهایی دی‌ماه 99-98 را از اینجا مشاهده کنید.
آدرس کوتاه :