امضا تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش و شهرداری یزد

در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی شهر داری یزد و اراده کل آموزش و پرورش استان تفاهم نامه ای امضا کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیر کل آموزش و پرورش استان دراین نشست بر بحث آموزش های غیر مستقیم تاکید کرد و افزود: تا سر حد امکان از تمام پتانسیل ها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه این آموزش ها استفاده می کنیم .
" عباسعلی دانافر" افزود: امیدواریم بحث کاهش تولید زباله، بازمصرف و بازیافت زباله که ازاهداف این تفاهم نامه می باشد از طریق آموزش به دانش آموزان و انتقال دادن آنها به خانواده هایشان میسر گردد.
وی هدف از تحقق این تفاهم نامه را دانش افزایی برای ترویج فرهنگ، اخلاق و سواد محیط زیست شهری دربین جامعه با هدف نسل جوان و نوجوان به عنوان یک اصل از اصول حقوق شهروندی و یکی از ارکان مهارتهای زندگی بیان کرد و افزود: نهادینه کردن فرهنگ تفکیک پسماند تر از خشک، عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و جایگزین کردن ظروف شیشه ای و فلزی ، کاهش تولید پسماند در مدارس افزایش سطح مشارکت اجتماعی جامعه دانش آموزی کشور در انجام طرح ها و برنامه های زیستی در دوره ابتدایی و پیش دبستانی و آموزش غیر مستقیم از طریق دانش آموزان را از دیگر اهداف این تفاهم نامه می باشد.
 شهردار یزد درادامه با بیان اقداماتی در بخش سخت افزاری توسط شهرداری گفت: ساخت وسازهای سطح شهر، کارهای عمرانی، توسعه معابر درسطح شهر، جمع آوری زباله وغیره ازجمله کارهای دیگر شهرداری است.
جمالی نژاد افزود: شهرداری صرفا ساخت وساز تنها نیست و مسائل فرهنگی را نیز شامل می شود که مسائل فرهنگی جنبه های مختلفی دارد از جمله آموزش شهروندی که خیلی از هزینه ها را در سطح شهر کم می کند
وی اضافه کرد:با فرهنگ سازی خیلی ازاقدامات شاخص شهرداری تسریع می شود ودرعین حال درابتدای ورود باید دربین همکاران اعتماد سازی کنیم وهمگرایی داشته باشیم و تلاش براین است که خودمان را آماده کنیم وبهترین جایی که می شود فرهنگ سازی را از آنجا آغاز کرد مدارس و بالاخص آموزش وپرورش است.
جمالی نژاد افزود: امروز با امضا تفاهم نامه ای که داشتیم کار را نهادینه کردیم وامیدواریم مؤثر باشد.
وی گفت:در تفاهم نامه ای که نوشتیم بندهایی آمده است که آموزش و پرورش و شهرداری را موظف می کند برای همکاری های تنگاتنگ در موضوعات مختلف و خدمات شهری گامی موثر بردارند

آدرس کوتاه: