امضای تفاهم نامه آموزش و پرورش با بهزیستی

اداره کل آموزش و پرورش برای پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری اختلالات ژنتیک دانش آموزان با سازمان بهزیستی تفاهم نامه امضا کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد این تفاهم نامه با هدف ارتقای سلامت دانش اموزان و کاهش بروز معلولیت ها ، آسیب های اجتماعی و پیشبرد اهداف پیشگیرانه در هفت ماده به امضای احمد شیرزاد و جلیل عفتی رسید .

اجرای برنامه های آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری اختلالات ژنتیک برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ، اولیای آنان ، مدیران ، معلمان و مراقبین سلامت مدارس دوره ی دوم متوسطه سراسراستان همچنین اجرای مشترک طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی درمدارس متوسطه به عنوان موضوع این تفاهم نامه  ذکرشده است .

مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد درمراسم امضای این تفاهم نامه با تقدیر از همراهی بهزیستی با آموزش وپرورش به نقش مدیر و معلمان مدارس در اجرائی شدن طرح ها درمدارس اشاره کرد وافزود : همراهی مدیران ،همراهی وهمکاری معلمان واولیا را بدنبال دارد

احمد شیرزاد بهره مندی از تمامی ظرفیت های استان برای رفع مشکلات دانش آموزان ومدارس را ضروری دانست و گفت : اجرای طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری ژنتیک درمدارس که بستر آسیب بیشتر حس می شود باید دراولویت قرارگیرد

آدرس کوتاه: