امضاء تفاهم نامه همکاری بین آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق یزد

آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق استان یزد تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، به منظور گسترش همکاری های مشترک اداره کل آموزش و پرورش و شرکت توزیع برق استان یزد در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در این امر و ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای پرورش استعداد آنها در این امر، توافق نامه ای با هدف تسریع در روند فعالیت های فی مابین منعقد شد .
این تفاهم نامه در 7 ماده و 37 بند شامل ضرورت ها ، اهداف ، زمینه های همکاری ، تعهدات طرفین و تشکیلات اجرایی به امضای " عباسعلی دانافر" مدیر کل آموزش و پرورش و  " آرش نواب " مدیر عامل شرکت توزیع برق استان رسید .
تشکیل کلاس های آموزشی برای معلمان و دانش آموزان ، برگزاری مسابقات علمی،فرهنگی و ورزشی ، تهیه و تدوین و توزیع کتب ، جزوات و بروشورهای آموزشی بین دانش آموزان با موضوع ترویج فرهنگ صرفه جویی ، فراهم کردن زمینه بازدید دانش آموزان از مراکز تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تشکیل گروههای دانش آموزی در خصوص مصرف بهینه برق،از جمله زمینه های همکاری در این تفاهم نامه ذکر شده است .

آدرس کوتاه :