اعلام نهایی نتایج نقل و انتقال درون استانی سال 99 ( مرحله اول)

سرپرست اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نتایج نقل و انتقال درون استانی سال 99 ( مرحله اول( اعلام کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، " سعید اسلامی " سرپرست اداره امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، ضمن اعلام این خبر افزود: همکارانی که درخواست انتقال درون استانی داده اند، جهت اطلاع از نتیجه درخواست خود، با امور اداری اداره مبداء تماس حاصل نمایند.

آدرس کوتاه :