اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون پیمانی سال 1397


قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون پیمانی سال 1397

پذیرفته شدگان آزمون پیمانی سال 97 با دردست داشتن مدارک ذیل جهت انجام آزمایش
عدم اعتیاد ، معاینات پزشکی ( طب کار ) ، عدم سوء پیشینه و ...  طبق برنامه زمانبندی ذیل  به اموراداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد مراجعه و پس از دریافت معرفینامه های مربوطه بمنظورانجام آزمایش عدم اعتیاد و معاینات پزشکی به کلینیک فرهنگیان یزد
( به نشانی : یزد ، سه راه شحنه ، خیابان معلم ) و برای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه به دفاترپلیس +10 مراجعه نمایند .

 تذکر: پذیرفته شدگان جهت مراجعه به کلینیک فرهنگیان بمنظورانجام آزمایش دیابت و ... صبحانه میل نکنند .

 

مدارک مورد نیاز :

1-کارنامه قبولی نهایی ( از سایت سنجش پرینت بگیرید  )  . 

2-اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن  .

3-اصل کارت ملی و تصویر پشت و رو آن  .

4-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت ( ویژه آقایان )

5-شش قطعه عکس 4*3 جدید  .

 

 

برنامه زمانبندی مراجعه قبولشدگان آزمون پیمانی سال 97 به اموراداری استان یزد

ایام هفته

تاریخ

مراجعه کنندگان ( براساس حرف اول نام خانوادگی )

یکشنبه

08/07/1397

حرف (  الف  )

دوشنبه

09/07/1397

حروف   ( ب  ، پ  ، ت  ، ث  )

سه شنبه

10/07/1397

حروف ( ج  ،  چ  ، ح  )

چهارشنبه

11/07/1397

حروف  ( خ  ،  د  )

پنجشنبه

12/07/1397

حروف (  ذ  ، ر ،  ز  )

شنبه

14/07/1397

پذیرفته شدگان غیربومی ( سایر استانها به غیراز استان یزد )

یکشنبه

15/07/1397

حروف ( س  ، ش  ، ص  ، ض  )

دوشنبه

16/07/1397

حروف (  ط  ،  ظ  ،  ع  ، غ  ، ف  )

سه شنبه

17/07/1397

حروف  (  ق  ، ک  ، گ  ، ل  )

چهارشنبه

18/07/1397

حرف (  م   )

پنجشنبه

19/07/1397

حروف (  ن  ،  و  ، ه  ،  ی  )

 

 

 

اداره اموراداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش یزد

آدرس کوتاه: