از سوی وزارت آموزش و پرورش برنامه های هفته جهانی "فضا" اعلام شد

از سوی وزارت آموزش و پرورش برنامه های هفته جهانی «فضا» اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد، برنامه های هفته "فضا" به شرح زیر می باشد:

 

آدرس کوتاه :