نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردکان-دو خبر از مسابقات نوجوان خوارزمی

دو خبر از مسابقات نوجوان خوارزمی

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی و نگارش و خوانش مرحله شهرستان در بخش ادبیات فارسی جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دانش آموزان دوره متوسطه اول در محل آزمایشگاه مرکزی مدارس و پژوهش‌سرای دانش آموزی جوان شهرستان برگزار شد.
گفتنی است مدیر و سایر مسئولین آموزش و پرورش شهرستان نیز از روند برگزاری این مسابقات بازدید بعمل آوردند.