آخرین آمار اسکان نوروزی فرهنگیان در استان یزد


به گزارش روابط عمومی احمد شیرزاد گفت : از ابتدای کار اسکان نوروزی در یزد تا پایان یکم فروردین ماه 1396 ، افزون بر 17 هزار و 240 خانواربا جمعیت 62 هزار و 54 نفر در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکان داده شدند 

ایشان افزود : با میانگین ماندگاری 2.3 مسافران در یزد ، تعداد 142 هزار و 747 نفر روز از خدمات نوروزی فرهنگیان بهره مند شدند 

مدیر کل آموزش وپرورش استان از نظارت مستمر بر پایگاهها ، مدارس و مراکز اسکان نوروزی خبر داد و در ادامه گفت : امسال علاوه بر ناظران آموزش وپرورش شهرستان و مناطق ، 10 گروه بازرسی به صورت محسوس و نامحسوس بر امر اسکان دهی نظارت دارند .

آدرس کوتاه: