اخبار کوتاه

چند خبرکوتاه از مدارس استان یزد

 

 

دبستان های نوربخش  وشهید علیپورناحیه دو -  به مناسبت سالروز میلادامام حسن عسکری  (ع) و باهدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی  وتقویت آموزه های دینی آئین فرهنگی جشن سپاس وتکلیف دانش آموزان دبستان های نوربخش درمحل امامزاده سیدجعفر وشهید علیپوردرمحل دارالقرآن امام موسی کاظم همراه با اهدای بسته فرهنگی برگزارشد.

دبیرستان های پسرانه کیخسروی, دخترانه فجر ,ام هانی وپسرانه حاجی حسنی ناحیه دو -

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان به همراهی مدیر ومعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش ناحیه دو از روند برگزاری امتحانات نوبت اول دانش آموزان

دبستان قرآنی بهادری ناحیه دو - کارگاه آموز شی وپژوهشی علوم وآزمایشگاه دبستان قرآنی بهادری توأم با تبیین برنامه ی آموزشی رصد باحضور استاد باقری برگزارشد

دبستان حضرت مجتبی (ع) ناحیه دو - بازدیدگروه مربیان همراه از فعالیت های فرهنگی تربیتی دبستان حضرت مجتبی (ع).

آدرس کوتاه: