اخبار کوتاه

چندخبر کوتاه از مدارس استان یزد

مسابقه دو ومیدانی دانش آموزان مدارس ابتدایی ,متوسطه دوره اول و دوم ناحیه دو یزد

دبیرستان دوره ی اول صالحی زاده ناحیه دو یزد- اجرای طرح ابتکاری وخلاقانه "زمستان را بدون موبایل تجربه کنید".دراین طرح بطور داوطلبانه دانش آموزان تبلت وموبایل خود را تحویل مدرسه داده وموردتشویق قرارگرفتند ازاهداف عمده این طرح آرامش خیال در دوران امتحانات نوبت اول ودوری از فضای مجازی وجلوگیری از بطالت وقت برشمرد.

دبستان شهید دیاله شمسی رستاق ازتوابع شهرستان اشکذر- توزیع شیر گرم بین دانش آموزان

دبیرستان دخترانه مهدیه ناحیه دو - بازدیدمدیرکل آموزش وپرورش استان باهمراهی معاون آموزش متوسطه ومسئولین سنجش ناحیه دو ازحوزه امتحانات

دبیرستان های شاهدافشار پسرانه ودخترانه دوره اول - بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان ازامتحانات

دبستان دخترانه شیواصبوری -  برگزاری "پنجمین جلسه ی ندای تحول "باحضورمسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از همکاران ابتدایی باهدف بررسی طرح ها برنامه های آموزشی فرهنگی وارایه نقطه نظرات تربیتی اموزشی درحوزه ارزشیابی توصیفی.

دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل دو- باهدف تقویت آموزه های دینی فرهنگی جشن سپاس دانش آموزان پایه سوم همراه با اجرای چندین ویژه برنامه ی فرهنگی تربیتی برگزارودرپایان به رسم یادبودبسته فرهنگی به مکلفین اهدا شد.

دبیرستان دخترانه مهدیه ناحیه دو- جلسه ی مشترک مدیران دبیرستان دخترانه مهدیه ودارالقرآن باتمرکز برتقویت وتوسعه فعالیت های فرهنگی تربیتی وقرآنی دانش آموزی.

دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل ناحیه دو-  درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی  باشرکت گروهی معلمین ودیگر مسئولین اموزشگاه وحضوردانش آموزان "طرح درمحضر قرآن"اجرا وآیاتی از کلام وحی به صورت ترتیل قرائت شد.

دبستان پسرانه حافظ  ناحیه یک یزد- نشست صمیمی مدیرکل آموزش وپرورش با معلمان دبستان حافظ/دراین نشست معلمان ومسائل و دیدگاه های خود را در محیطی صمیمی با شیرزاد در جریان گذاشتند

آدرس کوتاه: