بیمه طلایی
بیمه طلایی

حداقل کردن حداکثر
« بازگشت

خلاصه تعهدات قرار داد بیمه تکمیل درمان کارکنان

خلاصه تعهدات قرار داد بیمه تکمیل درمان کارکنان (رسمی،پیمانی ،قرار دادی) وافراد تبعی آنان

تعهدات

سقف تعهدات (ریال)

فرانشیز وتوضیحات

هزینه های بیمارستانی

جراحی های تخصصی

بدون سقف

30%

درمان طبی وسایر اعمال جراحی

بدون سقف

30%

زایمان(طبیعی وسزارین،کورتاژتشخیصی وتخلیه ای)

12/000/000

30%

هزینه های پاراکلینیکی مانند:انواع اسکن-انواع سی تی اسکن-ماموگرافی-سونوگرافی-ام آر ای-انواع آندوسکوپی-اکوکاردیوگرافی-سی تی آنژیوگرافی ودانسیتومتری-TCD-آنژیوگرافی چشم هزینه تست ورزش،نوار قلب،نوار عصب عضله،نوارقلب،اسپرومتری،رادیولوژی وفیزیوتراپی،اودیو متری،تعیین میدان بینایی،بررسی عصب بینایی وشنوایی ،تمپانومتری و...

بدون سقف

تاسقف تعرفه های مصوب هیئت وزیران پس از کسر 30%فرانشیز

هزینه های مرتبط با نازایی و ناباروری جهت بیمه شدگان  صرفاً زوجین  نازا و  فاقد فرزند

بدون سقف

30%

ویزیت پزشکان

بدون سقف

تاسقف تعرفه های مصوب هیئت وزیران پس از کسر 30%فرانشیز

هزینه رفع عیوب انکساری چشم باحداقل درجه 3 دیوپتر  برای هرچشم

تاسقف4/000/000 ریال

20%

فرانشیز داروی درتعهد بیمه همگانی وملزومات دارویی(سرنگ،آنژیوکت،ست سرم)

بدون سقف

----

هزینه تهیه اعضای طبیعی پیوندی با تائید انجمن های مربوطه

بدون سقف

30%

هزینه های اروتز وپروتز(طبق تعرفه وتعریف وزارت بهداشت)

بدون سقف

30%

عینک و لنز طبی

تاسقف 700/000

30%

هزینه آمبولانس درهرمورد

داخل شهر 1/000/000ریال

خارج شهر 2/000/000ریال

----


هزینه همراه کودک بیمار تا سن 7 سال کامل وافراد بالای 70سال حداکثر معادل بانرخ تعرفه های همراه دربیمارستانهای همترازطرف قرار داد طرف اول پرداخت می گردد. درهر مورد دستور پزشک معالج وتائید پزشک معتمد طرف اول الزامی است.

آدرس کوتاه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ورود به سامانه اطلاع رسانی بیمه مکمل درمان شاغلین آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید